De Algemene plaatselijke verordening (APV) bestaat uit regels die de openbare orde, de veiligheid, het leefklimaat, de volksgezondheid en het milieu beschermen. Het is een soort lokaal wetboek. Bewoners en bedrijven moeten zich aan de regels van de APV houden en in enkele gevallen zijn er vergunningplichten voor activiteiten, zoals het houden van een evenement in uw straat.

 

Op basis van de APV kunnen diverse vergunningen worden verleend, zoals voor het plaatsen van objecten op de weg, het veroorzaken van geluidhinder of het exploiteren van een horecabedrijf. Vergunningen kunnen in het algemeen worden geweigerd om de hiervoor genoemde belangen te beschermen. De APV wordt door de gemeenteraad vastgesteld, maar het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van een stadsdeel of de burgemeester is bevoegd gezag om de vergunningen te verlenen. In veel gevallen heeft de gemeente beleid opgesteld voor diverse onderdelen van de APV, zoals evenementenbeleid, horecabeleid, prostitutiebeleid enz. Het beleid vormt een nadere invulling van de bevoegdheid van de gemeente en het geeft een beeld wanneer iemand in aanmerking komt voor een vergunning. U doet er daarom altijd goed aan om het beleid van de gemeente te raadplegen voordat u een vergunning aanvraagt op grond van de APV.