Als u een horecabedrijf wilt exploiteren krijgt u te maken met diverse wet- en regelgeving. In ieder geval moet u over een exploitatievergunning beschikken. Schenkt u alcoholische dranken? Dan moet u ook over een drank- en horecavergunning beschikken. U kunt bovendien in aanraking komen met een Bibob-toetsing.

 

Drank en horecavergunning.

 

U kunt in aanmerking komen voor een Drank- en horecavergunning als u een inrichting hebt die voldoet aan de eisen van de Drank-en horecawetgeving. U moet bovendien minimaal 21 jaar oud zijn, niet onder curatele staan en van goed levensgedrag zijn. U moet ook over een diploma Sociale Hygiƫne beschikken. Een aanvraag dient u in bij de gemeente of het stadsdeel waar uw horecabedrijf is gevestigd. Let u daarbij op dat u uw aanvraag volledig indient. U kunt inmiddels bij veel gemeenten en stadsdelen uw aanvraag digitaal indienen.

 

Exploitatievergunning.

 

Volgens de Algemene plaatselijke verordening bent u verplicht over een exploitatievergunning te beschikken als u een openbare inrichting exploiteert. Dit is het geval als u in uw onderneming etenswaren of dranken bereidt of verstrekt voor het gebruik ter plaatse. Als u een terras bij uw onderneming wilt exploiteren, moet u bovendien beschikken over een terrasvergunning. De terrasvergunning krijgt u vaak gelijktijdig met de exploitatievergunning. Bij de beoordeling van een exploitatievergunning toetst de burgemeester als bevoegd bestuursorgaan onder meer of de inrichting geen onevenredige hinder of gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid en het leefklimaat. De meeste gemeenten hanteren beleid waarin staat wanneer een inrichting voldoet aan de eisen en er in de meeste gevallen een vergunning wordt verleend. Daarnaast wordt in veel gemeenten gebruik gemaakt van een Bibob-toetsing.

 

Bibob.

 

Sinds 2003 maken veel gemeenten en stadsdelen gebruik van de Wet Bibob. Een instrumentarium waarmee gemeenten en stadsdelen kunnen voorkomen dat vergunningen gebruikt worden om strafbare feiten te plegen. Aanvragers van exploitatievergunningen en drank- en horecavergunningen worden regelmatig onderworpen aan een (lichte) bibob-beoordeling. Dit betekent dat uw financiƫle gegevens en strafrechtelijk verleden, maar ook dat van uw zakenpartners (!) goed worden bekeken.

 

Overige vergunningen.

 

Als u op een adres een horecabedrijf begint, waar niet eerder een horecabedrijf heeft gezeten, dan kunt u ook te maken krijgen met een omgevingsvergunning. Dit is het geval als u verbouwingen gaat doen en/of het bestemmingsplan de vestiging van een horecabedrijf niet toestaat. Daarnaast heeft u een kansspelautomatenvergunning nodig als u in uw horecabedrijf een kansspeelautomaat wilt hebben staan.

 

Leges.

 

Voor het in behandeling nemen van de aanvragen bent u de gemeente of het stadsdeel leges beschuldigd. Zorgt u er daarom voor dat u de aanvraag volledig en correct inlevert. Zo voorkomt u dat uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld. De betaalde leges bent u dan namelijk kwijt.

 

Bent u startende horecaondernemer en hulp nodig bij het aanvragen van alle vergunningen? Oudaen advocatuur helpt u er graag bij met onze opstarthulp. Meer informatie? Neem met ons contact op.