De gemeente maakt ruimtelijke plannen om ontwikkelingen mogelijk te maken. Soms bent u daar blij mee, in de andere gevallen absoluut niet. U kunt misschien niet altijd de plannen tegenhouden, maar u kunt wel vaak in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schade die u door de plannen lijdt. Dit heet planschade.

 

U komt voor een tegemoetkoming in de planschade in aanmerking als u schade lijdt door een ruimtelijk plan en deze schade niet voorzienbaar was en u deze schade niet hebt geaccepteerd (al dan niet bewust). De schade bestaat in de meeste gevallen uit een waardedaling van uw onroerende zaak. Voor bedrijven kan het echter ook bestaan uit inkomstenderving. Een wettelijk forfait (of drempel) van 2% geldt in de gevallen dat de schade het gevolg is van ruimtelijke ontwikkelingen op het perceel of de percelen naast u.

 

Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend binnen vijf jaar nadat het schadeveroorzakende plan of besluit onherroepelijk is geworden. Er kunnen meerdere schadeveroorzakende plannen of besluiten zijn, zoals eerst een bestemmingsplan wat de schade veroorzaakt en vervolgens een omgevingsvergunning die van het bestemmingsplan afwijkt en nog voor meer schade zorgt. Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, betaalt u de gemeente € 300,00. Dit bedrag krijgt u terug als uw aanvraag wordt toegewezen.

 

De gemeente schakelt een planschadeadviseur in. De planschadeadviseur stelt na het horen van de partijen en het bekendmaken van een concept planschadeadvies voor het college een planschadeadvies op. Uit dit advies blijkt of er schade is ontstaan en of deze moet worden vergoed. Het is daarom belangrijk gedurende de advisering door de planschadeadviseur alert te zijn en op het conceptadvies te reageren.

 

Oudaen advocatuur kan uw planschadeclaim geheel uit handen nemen en zorgen voor een professionele begeleiding. Oudaen advocatuur neemt vooraf de aanvraag met u door en houdt u tijdens de procedure regelmatig op de hoogte. Zo hebt u geen zorgen en bent u toch volledig bij de procedure betrokken.

 

Vragen? Neemt u contact met ons op voor deskundige begeleiding.