Subsidieverlening is het aanspraak maken op financiële middelen, door de overheid  verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager. De gemeenten hebben voor diverse doeleinden subsidies beschikbaar. Of u aanspraak kunt maken op de subsidie hangt af van de specifieke subsidievoorwaarden en het subsidieplatform.

 

Subsidievoorwaarden

 

Subsidies worden in bijna alle gevallen voorwaardelijk verleend. Een instelling ontvangt een subsidie en als deze na een jaar aan de voorwaarden voldoet, wordt de subsidie door de overheid definitief vastgesteld. Als op dat moment blijkt dat de instelling niet aan de voorwaarden voldoet, dan bestaat de kans dat een deel van de subsidie moet worden terugbetaald.

 

De voorwaarden waaronder de subsidie wordt verstrekt hangen af van de te subsidiëren activiteit. Voor de ene activiteit moet een instelling aan standaard subsidievoorwaarden voldoen, in het andere geval worden maatwerkvoorwaarden opgenomen. In die gevallen wordt doorgaans een subsidieovereenkomst gesloten. In dat geval doet een instelling er goed aan om goed over de voorwaarden na te denken en deze goed door te spreken zodat de voorwaarden voldoende duidelijk zijn. Want als de subsidiebeschikking eenmaal is genomen, kan de instelling niet meer op de voorwaarden terugkomen bij de subsidievaststelling.

 

Incidentele of structurele subsidie

 

Als een instelling jaarlijks subsidie aanvraagt en ontvangt, dan ontstaat na drie jaar een structurele subsidie. Instellingen die een structurele subsidie van de overheid ontvangen, hebben meer rechten. Zo kan een structurele subsidie door de overheid niet zomaar worden beëindigd, maar moet een behoorlijke termijn in acht worden genomen waarin de subsidie wordt beëindigd. De lengte van de termijn hangt af van de duur van de structurele subsidie.

 

Oudaen Advocatuur heeft ervaring met de beoordeling van subsidieovereenkomsten en – voorwaarden. Wilt u deskundige begeleiding? Neemt u dan met ons contact op.