U kunt op diverse manieren te maken krijgen met de Wegenverkeerswet. Dit is niet alleen het geval als u geen goede nummerplaatverlichting hebt en daarvoor een bekeuring krijgt.

 

Verkeersbesluiten

 

Op basis van de Wegenverkeerswet worden soms grote besluiten door de lokale overheid genomen, zoals een herinrichting van een druk verkeersknooppunt. Als ondernemer of bewoner kunt u daar flink last van hebben. Verkeersbesluiten moeten door de overheid goed worden voorbereid. Alle belangen moeten daarbij worden meegewogen. Ook die van u. Dit kan betekenen dat de overheid maatregelen treft zodat uw overlast zo beperkt mogelijk blijft. Tegen verkeersbesluiten staat bezwaar en beroep open. Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt in de Staatscourant. U kunt binnen zes weken na bekendmaking van het verkeersbesluit bezwaar maken. U moet dan wel een direct belang hebben bij het besluit.

 

Gereserveerde parkeerplaatsen (autodaten, gehandicaptenparkeerplaats, elektrische auto).

 

Door de lokale overheden worden ook besluiten genomen over het toewijzen van parkeerplaatsen. Zo kan een parkeerplaats gereserveerd worden voor autodaten, voor een gehandicaptenparkeerplaats, elektrische auto’s of voor artsen. De parkeerdruk in Amsterdam is hoog. Als u zich niet kunt vinden in de onttrekking van een parkeerplaats uit de parkeerbalans, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Doet u dit wel binnen zes weken nadat het verkeersbesluit via de officiële wijze bekend is gemaakt. U kunt hiervoor kijken in de Staatscourant. U moet wel een direct belang hebben bij het besluit.