Bel voor Advies: 020 646 11 84

Regel meldplicht Airbnb in Amsterdam is in strijd met de Huisvestingswet.

De gemeente Amsterdam biedt haar inwoners ten onrechte de mogelijkheid om vrijstelling te vragen van het verbod om zonder vergunning een woning aan toeristen te verhuren.

Uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 januari 2020 volgt dat de vrijstellingsmogelijkheid in strijd is met de Huisvestingswet en daarom dus onverbindend is.

Dit betekent dat de gemeentelijke vrijstelling voor woningverhuur in Amsterdam niet meer geldt. 

Huisvestigingswet

In de Huisbestingswet is besloten dat het verboden is om de door de gemeente aangewezen woonruimte ‘ te ontdekken aan de woningvoorraad’. 

In het geval van een woonruimte betekent het dat de woning niet mag worden verhuurd aan bijvoorbeeld toeristen, ook niet voor een korte periode. 

Vergunning?

Het verbod geldt niet als je hiervoor een vergunning van de gemeente hebt.

Indien je geen vergunning heb dat kan de gemeente een boete opleggen Dit is vele Amsterdammers overkomen. Een inwoonster heeft een boete gekregen van € 6000,— euro omdat zij haar woning voor 5 dagen heeft verhuurd aan Amerikaanse toeristen en dit niet vooraf had gemeld bij de gemeente. 

De vrouw is in hoger beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, nadat zij bij de rechtbank ongelijk had gekregen. 

Onverbindend.

In de Amsterdamse huisvestingsverordening staat dat inwoners de wettelijke verplichte vergunning niet hoeven aan te vragen als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Waaronder de voorwaarde dat de verhuur van een woning dient te worden gemeld aan de gemeente. 
Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de gemeente niet bevoegd om inwoners vrijstelling te verlenen van de wettelijke vergunningplicht.  De Huisvestingswet staat dit namelijk niet toe.

Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de vrijstellingsmogelijkheid in de Amsterdamse huisvestingsverordening “ onverbindend verklaard” hetgeen inhoudt dat deze vrijstellingsmogelijkheid dus niet meer bestaat en dat er dus ook niemand gebruik van kan maken. 

Wat zijn de gevolgen van de uitspraak ?

Deze uitspraak heeft dus tot gevolg dat de verhuurster, aan wie de gemeente een boete had opgelegd deze boete niet hoeft te betalen, ondanks dat zij de huisvestingswet heeft overtreden, door zonder de vergunning haar woning te verhuren aan toeristen. De gemeente Amsterdam heeft namelijk alleen de boete opgelegd omdat zij niet aan de meldplicht had voldaan. 

Nu de meldplicht niet in de huisvestingsverordening had mogen worden opgenomen, kon de gemeente daarom ook geen boete opleggen. 
Voor de gemeente betekent deze uitspraak dat zij haar inwoners geen vrijstelling meer mag verlenen van het verbod om zonder vergunning hun woning aan toeristen te verhuren. 

De gemeente mag dus wel boetes blijven opleggen aan inwoners die zonder vergunning  hun woning aan toeristen verhuren. Indien de gemeente hiervoor aanvullende regels wil maken, dan zal zij de gemeentelijke huisvestingsverovering moeten wijzigen.