Bel voor Advies: 020 646 11 84

Vrije advocaat keuze bij een rechtsbijstandsverzekering

vrijeadvocaatkeuze

Wat veel verzekerden niet weten is dat zij een advocaat naar eigen keuze mogen kiezen wanneer zij een rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten. Het Europees Hof voor de rechten van de mens ( EHRM) heeft namelijk in een tweetal uitspraken duidelijkheid gegeven over het recht van een rechtsbijstand verzekerde op een advocaat naar keuze. ( EHRM 7 november 2013, c-442/12 en EHRM 7 april 2016, c-460/14)

In deze twee uitspraken heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de vrije advocaat keuze bij alle procedures geldt, dus ook bij procedures waarvoor procesvertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is, zoals bij ontslagprocedures bij het UWV en bij bezwaarschriftprocedures in het bestuursrecht. Door de bovenstaande uitspraken is het recht op een vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstand verzekerden aanzienlijk verruimd.

Het moment van de gerechtelijke procedure.

Hoewel rechtsbijstandsverzekeraars op grond van de polisvoorwaarden meestal zelf mogen bepalen op welk moment een gerechtelijke procedure wordt gestart, is de verzekerde vrij om een door hem of haar gewenste advocaat te kiezen voor deze procedure. Indien de verzekerde het niet eens is over het moment waarop de procedure gevoerd wordt, dan kan de verzekerde een beroep doen op de geschillenregeling. Op grond van deze regeling kan over de haalbaarheid van de door de verzekerde gewenste procedure een zgn. second opinion aan een onafhankelijke advocaat verzocht worden.

De kosten van een externe advocaat moeten dan door de verzekeraar worden betaald. Het is de verzekeraar overigens wel toegestaan om een kostenmaximum per zaak te hanteren.

Strakke termijnen.

Het is van groot belang om de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekeraar goed door te nemen. De verzekeraars hanteren strakke termijnen voor het vroegtijdig melden van het geschil. Indien de verzekerde zich niet aan deze voorwaarden houdt loopt hij of zij het risico dat vergoeding van een externe advocaat terecht wordt afgewezen door de verzekeraar en dit, omdat de rechtsbijstandsverzekeraar niet tijdig in staat is geweest om het juridische probleem op te lossen voordat een procedure noodzakelijk is.

De advocaten van Oudaen advocatuur kunnen u als externe advocaat in Amsterdam bijstaan in procedures betreffende:

  • huurrecht ;
  • arbeidsrecht;
  • vastgoedrecht;
  • bestuursrecht;
  • aansprakelijkheidsrecht.

Second opinion advocaat Amsterdam.

  • Weigert uwverzekeraar een procedure te starten?
  • Weigert uwverzekeraar om in hoger beroep te gaan?
  • Bent u het nieteens met de manier waarop uw zaak wordt behandeld?

Bijna alle polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekeraars kennen een geschillenregeling. Op grond van de geschillenregeling heeft u als verzekerde recht om, op kosten van uw verzekeraar,  een second opinion te vragen aan een onafhankelijke advocaat. 

Indien uit de second opinion blijkt dat de jurist of advocaat van de rechtsbijstandsverzekeraar uw niet het juiste advies heeft gegeven dan kunt u uiteraard zelf een externe advocaat aanwijzen welke de zaak van de rechtsbijstandsverzekeraar overneemt. Bent u niet tevreden met de wijze waarop uw zaak door de rechtsbijstandsverzekeraar wordt behandeld, neem dan contact op met de gespecialiseerde advocaten van Oudaen advocatuur voor een second opinion.