Bel voor Advies: 020 646 11 84
arbeidsrecht

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege

De term “van rechtswege” houdt in dat er geen enkele juridische rechtshandeling door contractspartijen hoeft te worden verricht om het einde van de arbeidsovereenkomst te realiseren.

Arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd eindigt volgens artikel 7:667 BW van rechtswege indien de tijd is verstreken. De termijn kan contractueel worden overeengekomen of bij wet. Zo staat in artikel 7:674 lid 1 BW aangegeven de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt indien de werknemer overlijd.

Alhoewel de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt en voor het intreden van dit rechtsgevolg dus geen nadere rechtshandeling is vereist, dient de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer een aanzegtermijn in acht te nemen. Indien de werkgever zich niet aan zijn aanzegplicht houdt dan dient hij de werknemer een vergoeding te betalen.

Ontbindende voorwaarde

Volgens de Hoge Raad kan een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst slechts bij uitzondering worden aanvaard. Een ontbindende voorwaarden zal alleen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege leiden, indien de ontbindende voorwaarde redelijkerwijs valt te verenigen met het wettelijk stelsel. Of de ontbindende voorwaarden valt te verenigen met het wettelijke stelsel, dient van geval tot geval te worden gekeken. Indien de ontbindende voorwaarde , gelet op de aard, inhoud en context, wordt aanvaard, dan zal deze ontbindende voorwaarde leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege.

Informatie over