Bel voor Advies: 020 646 11 84
arbeidsrecht

Ontslagrecht

Met ingang van 1 juli 2015 heeft er een grote wijziging plaatsgevonden in het ontslagrecht. Zo bestaat er geen vrije keuzemogelijkheid meer van de werkgever om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen, doormiddel van een verzoek aan het UWV Werkbedrijf ex artikel 6 BBA ( oud) of aan de kantonrechter ex art 7:685 BW ( oud).

De ontslagroute zal dan afhankelijk zijn van de gekozen ontslaggrond artikel 7:669 lid 3 BW. Een arbeidsovereenkomst kan op vier manieren worden beëindigd, te weten;

Bent u als werknemer ontslagen?

De ontslagspecialisten van Oudaen advocaten kunnen u van dienst zijn bij ontslag, beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst), gouden handdruk, ontslag en ziekte, ontslag en zwangerschap, ontslag op staande voet, ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, ontslag wegens disfunctioneren, ontslag UWV.

Wat te doen bij ontslag?

Indien u als werknemer ontslagen wordt dient u de volgende vuistregels te hanteren.

  • Het is van belang dat u zich niet laat verrassen en daarom dient u het ontslaggesprek goed voor te bereiden. Dit kunt u doen door alle mogelijke gegevens over uw functioneren te verzamelen.
  • Laat nooit blijken dat u zelf ook weg wilt.
  • Vraag altijd eerst advies voordat u instemt met een ontslagregeling.

Wilt u een werknemer ontslaan?

Het uitgangspunt van een succesvol ontslag is het hanteren van de juiste ontslagreden. Het kiezen van de juiste ontslagreden leidt eerder tot het gewenste resultaat. De arbeidsrecht advocaat van Oudaen advocaten wilt u hier graag bij helpen.

Informatie over