Bel voor Advies: 020 646 11 84
arbeidsrecht

Relatiebeding

Een relatiebeding lijkt op een concurrentiebeding maar is wel degelijk anders. Een relatiebeding verbiedt de werknemer om werkzaamheden voor klanten of relaties van zijn vorige werkgever te verrichten. Terwijl een concurrentiebeding een werknemer beperkt om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde manier werkzaam te zijn.

Vormen relatiebeding

Een relatiebeding kan een verbod inhouden voor alle klanten of slechts voor enkele klanten. Het is ook mogelijk om in een relatiebeding een verbod op te nemen om na het einde van het dienstverband contacten te onderhouden met de klanten en relaties van de werkgever. Het is verstandig om het relatie beding schriftelijk overeen te komen. Tevens is het van belang de werknemer opnieuw te laten tekenen voor het relatiebeding in het geval  de werknemer wordt overgezet naar een andere groepsvennootschap. Het is tevens verstandig om in een relatiebeding iets over de sociale media op te nemen.

Het relatiebeding geldt meestal  voor een bepaalde periode, waarbij twee jaar wel het maximum is. Tevens bevat het een boete voor het geval  de werknemer het relatiebeding overtreedt. De rechter kan zowel de periode waarvoor het relatiebeding geldt als ook de hoogte van de voor overeengekomen boete matigen. De arbeidspecialisten van Oudaen advocatuur kunnen u hierover verder informeren.

Relatiebeding advocaat 

De arbeidsrecht advocaten van Oudaen Advocatuur bezitten een ruime ervaring in het behandelen van geschillen over relatiebedingen. Indien u een vraag heeft inzake een relatiebedingen of concurrentiebedingen,  kunt u terecht bij onze arbeidsrecht advocaten te Amsterdam.

Informatie over