Bel voor Advies: 020 646 11 84
arbeidsrecht

Ontslagbescherming zwangerschap

Een zwangere werkneemster geniet een extra ontslagbescherming. De werkgever mag het dienstverband niet opzeggen:

  • Tijdens de zwangerschap;
  • Gedurende het bevallingsverlof;
  • Gedurende 6 weken na het bevallingsverlof.

Het feit dat de werkgever het wel of niet wist dat de werkneemster zwanger was op het moment van opzegging is niet van belang. Indien de werkneemster zich beroept op haar zwangerschap, dan mag de werkgever een verklaring van een arts of verloskundige eisen, om te controleren of ze daadwerkelijk zwanger is.

Het opzegverbod wegens zwangerschap is geen algemeen ontslagverbod. Ontslag wegens bedrijfeconomische reden is nog altijd mogelijk.

Informatie over