Bel voor Advies: 020 646 11 84
arbeidsrecht

Proeftijdbeding

Indien partijen een rechtsgeldige proeftijdbeding zijn overeengekomen dan mogen beide partijen, binnen de proeftermijn, de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Bij deze opzegging is er geen opzegtermijn van toepassing. Ook hoeft de werkgever geen toestemming aan het UWV te vragen.

Wat zijn de vereisten van een proeftijdbeding?

Het proeftijdbeding dient aan de volgende vereisten te voldoen;

  • een proeftijdbeding dient voor beide partijen gelijk te zijn
  • een proeftijdbeding dient schriftelijk te zijn overeengekomen
  • een proeftijdbeding mag niet langer zijn dan in de wet genoemde maximumduur
  • de arbeidsovereenkomst moet voor een langere duur dan zes maanden zijn aangegaan
  • een proeftijdbeding mag niet opnieuw worden aangegaan indien er sprake is van opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij die arbeidsovereenkomsten ander vaardigheden of verantwoordelijkheden tot zich meebrengen
  • een proeftijdbeding mag niet opnieuw worden aangegaan indien er sprake is van opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen de werknemer en een andere werkgever, welke werkgever ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze als opvolger van de vorige werkgever dient te worden gezien

Wat is de maximale duur van een proeftijd>

  • bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen
  • bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd, welke langer is dan twee jaar mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen
  • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, welke korte is dan twee jaar mag de proeftijd maximaal één maand bedragen
  • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die korter is dan twee jaar, maar langer is dan 6 maanden mag de proeftijd maximaal 1 maand bedragen

Wat houdt de ijzeren proeftijd in?

Uit de jurisprudentie blijkt dat de maximale duur van de proeftijdbeding strikt dient te worden toegepast. Zelfs zo strikt dat men spreekt over een ijzeren proeftijd. Zo heeft de Hoge Raad beslist dat een proeftijdbeding met een proeftijd langer dan twee maanden nietig is en nietig blijft.

Informatie over