Bel voor Advies: 020 646 11 84
huurrecht contract

Algemene Voorwaarden Huurrecht

In de meeste gevallen wordt de rechtsverhouding tussen de huurder en verhuurder bepaald door de tekst van de huurovereenkomst en de daarbij behorende standaardvoorwaarden. Deze standaardvoorwaarden worden ook wel de algemene voorwaarden genoemd. Een algemene voorwaarde is elke schriftelijk beding dat is opgesteld om  in meerdere overeenkomsten te worden opgenomen. De kernbedingen van de overeenkomst vallen niet onder de algemene voorwaarden. Onder de kernbedingen worden de bedingen verstaan die van zodanige wezenlijke betekenis voor de huurovereenkomst zijn, dat zonder deze bedingen de huurovereenkomst niet tot stand is gekomen of van wilsovereenstemming over het wezen van de overeenkomst geen sprake zou zijn. Door de wet worden de consumenten meer beschermd tegen de dwingendrechtelijke bepalingen van de algemene voorwaarden dan de professionele contractpartijen.

De huurder dient de algemene voorwaarden aan de huurder ter hand te stellen. Dit geldt ook voor een latere wijziging van de algemene voorwaarden. In de wet staan drie situatie waarin een algemene voorwaarde onredelijk bezwarend kan zijn;

  • De zwarte lijst bevat per definitie onredelijk bezwarende bedingen
  • De grijze lijst bevat bepalingen die onredelijk bezwarend zijn tenzij de verhuurder bewijst dat dit niet het geval is.
  • Alleen consumenten kunnen een beroep doen op de zwarte en grijze lijst.
  • De rest (geen consumenten) zijn aangewezen op de open norm van artikel 6:233 sub b BW.

Informatie over