Bel voor Advies: 020 646 11 84
huurrecht contract

Huurovereenkomst

Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder verbindt tot een tegenprestatie.

Het antwoord op de vraag of er tussen partijen een  huurovereenkomst tot stand is gekomen, is uiteindelijk afhankelijk van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen hebben afgeleid en in de gegeven omstandigheden mochten afleiden.

Een aantal dingen zijn van belang bij de huurovereenkomst:

  • Er dient sprake te zijn van een wilsovereenstemming.
  • De kwalificatie van de overeenkomst als huurovereenkomst is niet noodzakelijk.
  • De verhuurder hoeft niet de eigenaar van de zaak te zijn.
  • De verhuurder dient de zaak in het gebruik te strekken aan de huurder, waarbij het gebruiksrecht voldoende bepaalbaar dient te zijn.
  • De huurder dient zich in ruil voor het recht op gebruik van de zaak te verbinden tot een tegenprestatie (huurprijs) deze tegenprestatie dient bepaalbaar te zijn.
  • Indien de partijen een huurovereenkomst hebben gesloten terwijl bij één van beiden sprake was van een gebrekkige wil ( zoals bij bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden en dwaling) kan zij onder omstandigheden worden vernietigd.

Informatie over