Bel voor Advies: 020 646 11 84
huurrecht contract

Huurrecht bedrijfsruimte Amsterdam

Oudaen advocatuur is doormiddel van de jarenlange ervaring gespecialiseerd in het huurrecht bedrijfsruimte.

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte Amsterdam

Onder de term bedrijfsruimte valt volgens de wet een gebouwde onroerende zaak  bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, een restaurant, cafébedrijf, een afhaal of besteldienst of een ambachtsbedrijf.  Daarnaast dient het bedrijf ook een publiek toegankelijk lokaal te bevatten, waarbij roerende zaken of dienstverlening rechtstreeks geleverd wordt. Een hotelbedrijf of een kampeerbedrijf valt hier ook onder.  Ondernemers die gebruik maken van een bedrijfsruimte, zoals hierboven staat vermeld, bezitten extra huurrechtelijke bescherming vanwege de plaatsgebondenheid van de vestiging en de gedane investeringen.

Advocaat huurrecht overige bedrijfsruimtes Amsterdam

Overige bedrijfsruimtes zijn  vormen van bedrijfspanden welke niet onder de definitie  huurrecht bedrijfsruimte vallen. Dit zijn bijvoorbeeld, fabrieken, kantoren, werkplaatsen, showrooms, reisbureaus, bioscopen, sportzalen, praktijkruimten voor vrije beroepen, autoverhuurbedrijven en begrafenisondernemingen.

De verhuurder heeft bij het opstellen van het huurcontract van overige bedrijfsruimte meer vrijheid om het huurcontract ten voordele van hemzelf te ontwerpen omdat hij minder rekening hoeft te houden met de beschermende regelgeving voor “bedrijfsruimte”. Het is dus van groot belang dat bij de overige bedrijfsruimtes goed gekeken wordt naar de inhoud van de huurovereenkomst en de bijbehorende algemene bepalingen. Het is daarom raadzaam een huurrecht advocaat te raadplegen. De gespecialiseerde huurrecht advocaten van Oudaen advocatuur kunnen zowel de huurder als de verhuurder adviseren. Indien u vragen heeft over het huren of verhuren van een (overige) bedrijfsruimte, neemt u dan gerust contact met Oudaen advocatuur op.

Afwijken van het huurrecht bedrijfsruimte

Afwijking van een huurovereenkomst betreffende winkel/horecaruimte  is wegens het semidwingende karakter van de huurrechtbepalingen maar in beperkte mate mogelijk. Indien partijen een contractueel afwijkend beding in hun huurcontract willen opnemen, is het mogelijk om goedkeuring  te verzoeken bij de kantonrechter. De goedkeuring kan doormiddel van een advocaat gespecialiseerd in het huurrecht bedrijfsruimte worden gevraagd  in een verzoekschriftprocedure.

Criteria goedkeuring van het afwijkend beding

Het afwijkende beding heeft alleen succes in de volgende situaties.

  • Indien de wettelijke rechten van de huurder niet wezenlijk worden aangetast, of
  • als de maatschappelijke positie van de huurder zodanig sterk is dat hij de wettelijke bescherming niet nodig heeft.
  • Het beding geen afwijking inhoud van de indeplaatsstelligsprocedure.

Aangezien de kantonrechter altijd zal onderzoeken hoe nadelig een beding is voor de huurder en of de huurder misbruik maakt van zijn dominante positie, wordt er bij de beoordeling van de kantonrechter vooral gekeken naar de gronden van het verzoek. Het is daarom verstandig  voor de verhuurder om een huurrecht advocaat in te schakelen om het beding op te stellen. De huurrecht advocaat kan ook de huurder adviseren over de gevolgen van het voorgestelde beding. Indien u vragen heeft over afwijkende bedingen of bent u geïnteresseerd  om een afwijkende beding op te stellen, neemt u dan gerust contact met Oudaen advocatuur op.

Informatie over