Bel voor Advies: 020 646 11 84
huurrecht contract

Indeplaatstelling detailhandelsbedrijfsruimte

Wat is een indeplaatsstelling ?

Indeplaatsstelling is een in de wet geregelde contractsovername, waarbij de nieuwe huurder in de rechten en de verplichtingen van zijn voorganger treedt. Bij een indeplaatsstelling wordt het oude huurcontract voortgezet door de nieuwe huurder, er is dus geen sprake van een nieuw huurcontract. Het recht van indeplaatsstelling is in artikel 7:307 BW dwingend vastgelegd en kan daardoor niet worden weg gecontracteerd.

Betreffende indeplaatsstelling krijgt  advocaat huurrecht mr. M Meijer van Oudaen advocatuur te Amsterdam  meestal de volgende  twee vragen voorgelegd;

  • Mag ik als huurder het huurcontract van het café/winkelruimte overdragen aan een nieuwe huurder?
  • Moet ik als verhuurder van een café/ winkelruimte het zomaar accepteren als de huurder via een indeplaatsstelling een nieuwe huurder introduceert?

Indien u als huurder gebruik wil maken van een indeplaatsstelling dan dient u eerst in overleg met uw verhuurder te treden. Indien u hier beiden uitkomt, dan is het verstandig om dit vast te leggen in een akte of een allonge op de huurovereenkomst, welke door alle drie de partijen wordt ondertekend.

Indien de huurder een nieuwe huurder introduceert bij de verhuurder dan hoeft de verhuurder hiermee niet zomaar akkoord te gaan, indien de verhuurder terechte twijfels heeft of de (voorgestelde ) nieuwe huurder de verplichtingen uit de huurovereenkomst naar behoren kan nakomen.

Als de verhuurder besluit geen medewerking te verlenen aan de indeplaatsstelling dan kunt u als huurder een vordering instelling bij de kantonrechter. In deze vordering vraagt u de kantonrechter om een machtiging om de indeplaatsstelling zelf te effectueren.  Wil de vordering slagen, dan dient aan de  volgende voorwaarden te zijn voldaan;

  • er dient sprake te zijn van een bedrijfsovername;
  • er dient sprake te zijn van een zwaarwichtig belang van de huurder;
  • de nieuwe huurder dient voldoende waarborg te bieden voor de financiële verplichtingen welke voortvloeien uit de huurovereenkomst;
  • de nieuwe huurder dient voldoende waarborg te bieden voor een behoorlijke bedrijfsvoering.

Indien de verhuurder een verzoek tot indeplaatsstelling aan wilt grijpen om de huurprijs te verhogen of anderszins de huurvoorwaarden in diens voordeel aan te passen, dan dient de rechter er ook aan te pas komen. Het is daarom raadzaam om een huurrecht advocaat te raadplegen. Indien u vragen heeft over indeplaatsstelling, neemt u dan gerust contact op met Oudaen advocatuur.

Informatie over